Category: Chia sẻ kinh nghiệm
5
Dịch vết mổ đẻ cũ, vấn đề không hề đơn giản
2

Không nói ra chắc mọi người cũng biết Việt nam có tỉ lệ mổ đẻ thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Tỉ lệ này cao như thế cũng có nhiều lý do khác nhau nhưng nó ...